Publicatie

Kosten-baten analyse; Een beslissingsmodel voor beleidsmaatregelen

Syllabus 12.5b

Auteur(s)

Flury, ir. F.C.

Jaar

1973
Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid 1973/1974

Gepubliceerd door

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde