Publicatie

Internationale vergelijkbaarheid van verkeersveiligheidsgegevens

SWOV-Factsheet, februari 2010

Ook verschenen als

Internationale vergelijkbaarheid van verkeersveiligheidsgegevens; SWOV-Factsheet, april 2007

Auteur(s)

SWOV

Jaar

2010

Downloaden

Veel landen vergelijken hun prestaties op het gebied van verkeersveiligheid graag met andere landen, als een impuls om beleid te ontwikkelen. Dat is echter niet zo eenvoudig. Aantallen ongevallen of verkeersslachtoffers zijn niet zonder meer te vergelijken maar moeten gerelateerd worden aan het aantal inwoners van het land of de hoeveelheid gereden kilometers. Definities van ongevallen, verkeersdoden, letselernst en wegtypen verschillen nogal, evenals de manier waarop de gegevens verzameld worden. Er zijn verschillende internationale projecten gaande die proberende cijfers te harmoniseren en definities op elkaar af te stemmen. De resultaten van die projecten moeten leiden tot kwalitatief betere vergelijkingen.

Print this page
gearchiveerde factsheet

Pagina's

8

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam