Publicatie

Het voorbereiden van verkeers(infrastructurele) maatregelen op gemeentelijk niveau (VV 3.2)

Auteur(s)

Boot, T.J.P.M.

Jaar

1984

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid, oktober 1984

Samenstelling

SWOV (red.)

Gepubliceerd door

Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde, Delft