Publicatie

Het basisdiagram, een macropscopisch verkeersstroommodel

Auteur(s)

Botma, H.

Jaar

1976

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Verkeerskunde

Jaargang (Nummer)

27 (8)

Pagina's

392-397