Publicatie

Globale beschrijving van de voorlopige verkeersongevallengegevens over het tweede kwartaal 1980

Consult ten behoeve van de Permanente Contactgroep Verkeersveiligheid, PCGV, Subgroep Statistiek

Auteur(s)

Blokpoel. A. ; Maas, M.W

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-12

Pagina's

17

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg