Publicatie

Globale beschrijving van de voorlopige verkeersongevallengegevens over het eerste kwartaal 1980

Consult ten behoeve van de Permanente Contactgroep Verkeerveiligheid , PCGV, Subgroep Statistiek

Auteur(s)

Blokpoel, A. ; Maas, M.W

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-6

Pagina's

17

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg