Publicatie

Globale beschrijving van de definitieve verkeersongevallengegevens over het vierde kwartaal 1980

Consult ten behoeve van de Permanente Contactgroep Verkeersveiligheid, PCGV, Subgroep Statistiek

Auteur(s)

Blokpoel, A. ; Maas, M.W

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-31

Pagina's

19

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam