Publicatie

Gebruikers van het fietspad in de stad

Aantallen, kenmerken, gedrag en conflicten

Auteur(s)

Groot-Mesken, J. de; Vissers, L.; Duivenvoorden, K.

Jaar

2015

Op fietspaden in grote steden is het op specifieke locaties en tijdstippen te druk voor de breedte van het fietspad. De variëteit aan gebruikers van het fietspad is groot, met onder andere standaardfietsen, fietsen met een krat voorop, snorfietsen en bakfietsen. De snorfiets is sneller en breder dan de standaardfiets en haalt vaker in. Dit voertuig maakt inmiddels met ca. 6% een substantieel deel uit van de gebruikers van het fietspad, en draagt daarmee bij aan de drukte. De standaardfiets (al of niet met krat) is met een aandeel van meer dan 90% nog steeds de norm. Juist bij drukte bepaalt deze standaardfiets ook de snelheid: andere gebruikers passen zich aan, waardoor de snelheidsvariatie op drukke locaties kleiner is dan op rustige locaties. Het gedrag op drukke fietspaden laat in sommige opzichten te wensen over: een op de vijf (snor)fietsers is tijdens het rijden bezig met zijn mobiele telefoon en vier van de vijf (snor)fietsers halen in zonder over de schouder te kijken. Tot een op de twintig rijdt tegen de richting in. In deze studie kon niet worden vastgesteld of deze risicogedragingen en de drukte ook gevolgen hebben voor de feitelijke onveiligheid.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2015-21

Pagina's

16

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag