Publicatie

Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid?

De ontwikkeling van de verkeersveiligheid tot en met 1994, in het licht van de doelstelligen voor 2000 en 2010

Auteur(s)

SWOV

Jaar

1995

De afgelopen decennia nam de verkeersveiligheid in Nederland gestaag toe. Gemiddeld vielen er per jaar honderd verkeersdoden minder dan in het voorafgaande jaar. Aan deze periode lijkt evenwel een einde te zijn gekomen; sinds 1991 is het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers nauwelijks meer teruggelopen. De vraag is, of van een trendbreuk in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid gesproken kan worden. En: halen we nu de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de jaren 2000 en 2010 nog wel?

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-53

Pagina's

14 + 6

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam