Publicatie

Functionele eisen voor de categorisering van wegen

Eerste stap naar een handleiding voor duurzaam-veilige wegcategorieën.

Auteur(s)

Janssen, Ir. S.T.M.C. (red.).

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.21 MB)

Hoe wordt consensus bereikt over een nieuwe functionele categorie-indeling van wegen in Nederland als aan de ene kant rekening gehouden wordt met een gewenste wegindeling uit oogpunt van een duurzaam-veilig verkeersgedrag, terwijl aan de andere kant niet te ontkomen valt aan de realiteit van de huidige wegindelingen en de bestaande diversiteit in het gedrag? Dit rapport geeft een voorzet voor de functionele eisen die bij de categorisering van wegen geformuleerd kunnen worden

Print this page