Publicatie

Fietsongevallen met 50-plussers in Zeeland: hoe ontstaan ze en welke mogelijkheden zijn er om ze te voorkomen?

Een dieptestudie naar enkelvoudige ongevallen en botsingen met overig langzaam verkeer waarbij een fietser van 50 jaar of ouder betrokken was

Auteur(s)

Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.J.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Louwerse, W.J.R.

Jaar

2014

In opdracht van de provincie Zeeland heeft SWOV een dieptestudie uitgevoerd naar fietsongevallen waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gereden of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser was gebotst. Het SWOV-team voor diepteonderzoek heeft daarvoor 35 ongevallen bestudeerd. Dit leverde acht verschillende ongevalsscenario’s op; van fietsers die vallen tijdens het afstappen en fietsers die vallen nadat ze tegen of over een obstakel rijden tot fietsers die met elkaar in botsing komen doordat iemand wordt ingehaald op het moment dat hij naar links wilde afslaan en een valpartij in een groep wielrenners. De scenario’s laten zien hoe dergelijke fietsongevallen met 50-plussers ontstaan en welke aspecten van rijbaan of fietspad, gedrag en voertuig daarbij een rol spelen. Op basis van deze informatie zijn maatregelen in kaart gebracht die kansrijk zijn om het aantal ongevallen met 50-plussers te verminderen.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2014-16A

Pagina's

140 + 66

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag