Publicatie

Een typologie van verkeersonveilige situaties op verkeersaders in de bebouwde kom.

Deel 1, Blok 1: Verkeersbeheersing, Bijdrage 1.10. Publikatie 23-I.

Auteur(s)

Dijkstra, A.

Jaar

1989

Downloaden

About eighty percent of the accidents with injury in urban areas occurs on arterial roads. The spatial distribution of these accidents is far from uniform. This is of course mainly due to the strong differences between the functional characteristics of the arterial roads. SWOV research indicates that a typology of road sections with accident concentrations can be based on only a few characteristics.

Print this page
artikel

Verschenen in

Verkeerskundige Werkdagen 1989, Ede, 24 en 25 mei 1989.

Pagina's

123-128

Gepubliceerd door

Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek C.R.O.W, Ede

Congres

24 en 25 mei 1989, Ede