Publicatie

'Duurzaam-veilig': meer dan een goed idee

Voordracht voor de studiedag 'Wie wil (g)een duurzaam-veilige infrastructuur?.' van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Noord-Holland, 6 december 1995 in Haarlem

Auteur(s)

Wegman, Ir. F.C.M.

Jaar

1995

Dit rapport bevat de tekst van een voordracht voor de studiedag `Wie wil (g)een duurzaam veilige infrastructuur?' van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Noord-Holland, 6december 1995 in Haarlem. Betoogd wordt dat `duurzaam-veilig' meer is dan een goed idee en het is nu dus hoogst noodzakelijk de werkelijke problemen onder ogen te zien en naar oplossingen te zoeken

Print this page