Publicatie

Demonstratie(project) Fietsroute(s) Den Haag/Tilburg

Onderzoek vormgeving; Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen

Auteur(s)

Kraay, Drs. J.H.; e.a

Jaar

1981
Print this page
rapport

Gepubliceerd door

Instituut voor Zintuigfysiologie TNO/Rijkswaterstaat; Studiegroep Vormgeving, Soesterberg/'s-Gravenhage