Publicatie

De verkeersonveiligheid in de provincie Noord-Brabant IX C

Het relatie-onderzoek; Resultaten deelonderzoek Analyse raaien + Tabellen en figuren + Bijlagen. Eerste druk = oud. Vervangen door R-83-53: Tweede, herziene druk

Auteur(s)

Hoek, Ir. H. , Oei, ir. H.L. ; Poppe, F

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-40 I + II + III

Pagina's

84 + 88 + 108

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam