Publicatie

De TRI-angel, geleiderail op H4-niveau

Ontwikkeling van een nieuwe geleiderail op H4-niveau met behulp van het simulatieprogramma VEDYAC

Auteur(s)

Sluis, Ir. J. van der

Jaar

2000

In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de SWOV simulaties uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwerpproces van de nieuw te ontwikkelen voertuigkering TRI-angel. Het doel van de ontwikkeling van de TRI-angel is een voertuigkering tot stand te brengen die voldoet aan het H4b-niveau, zoals beschreven in de norm NEN 1317-2 (CEN, 1998b). Aanvullend is er een eis aan de voertuigkering gesteld wat de vertraging van het inrijdende voertuig betreft, vertaald in de zogenaamde ASI-waarde. Deze eis is dat de ASI-waarde bij proef TB11 (botsing met een personenauto) niet groter dan 1,0 mag zijn. Verder mag de uitbuiging bij proef TB81 (botsing met een trekker met oplegger) niet groter dan 1 à 1,5 meter bedragen. Er zijn drie ontwerpen van de TRI-angel onderzocht, door met ieder ontwerp de proeven TB11 en TB81 (CEN, 1998b) te simuleren. De simulaties zijn uitgevoerd met behulp van het computersimulatieprogramma VEDYAC. Het derde ontwerp is ontwikkeld op grond van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de simulaties van de eerste twee ontwerpen. Op grond van de simulatieresultaten is geconcludeerd dat het derde ontwerp, de TRI-angel met scharnier, voldoet aan de voorafgestelde criteria. Aanbevolen wordt eerst een relatief kort stuk (10 meter) van de TRI-angel met scharnier te maken en te beproeven. Na een positief resultaat van deze beproeving kan het ontwerp aan testen op ware schaal worden onderworpen.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2000-11

Pagina's

30 +48 blz.

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam