Publicatie

De rol van de mens in een duurzaam-veilig wegverkeer

Bijdrage aan het Nationaal Symposium over de invloed van de mens op de verkeersveiligheid 'De mens in het verkeer: de zwakste schakel?.' op 14 september 1995, Den Haag

Auteur(s)

Koornstra, Drs. M.J. ; Noordzij, Drs. P.C

Jaar

1995

Downloaden

De basisprincipes van een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem worden kort uiteengezet en toegelicht

Print this page