Publicatie

De monetaire waarde van een statistisch mensenleven in een verkeersveiligheidscontext

Auteur(s)

Blaeij, A.T. de

Jaar

2003

Downloaden

Print this page
rapport

Rapportnummer

Research Memorandum 2003-20

Pagina's

27

Gepubliceerd door

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam