Publicatie

Categorisering van wegen buiten de bebouwde kom

Een discussiebijdrage voor de Commissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen, RONA Bijdrage Verkeerskundige Werkdagen 1981, georganiseerd door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeling Verkeerskunde en Vervoerstechniek, in samenwerking mat het Studiecentrum Verkeerstechniek, SVT, driebergen, 13 en 14 mei 1981, Deel 1, blz. 218 - 234. Artikel Verkeerskunde 32, 1981, 4: blz. 162 -165. Artikel Wegen 55, 1981, 4: blz. 785-108 -785-114

Auteur(s)

Janssen, Ir. S.T.M.C

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-5

Pagina's

18

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg