Publicatie

Canonische data-analyse

Leiden verschillende procedures tot verschillende resultaten?

Auteur(s)

Vogelesang, Dr. A.W. ; Verhoef, P.J.G. ; Oppe, drs. S.

Jaar

2000

Downloaden

Bij de analyse van problemen in de verkeersveiligheid zijn de klassieke technieken voor multivariate analyse vaak niet toepasbaar. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het niveau waarop de data zijn gemeten. Sommige kenmerken zijn echte metingen, maar soms is alleen de rangorde van gegevens bekend, of slechts een indeling in klassen zónder dat daar een ordening aan kan worden toegekend. Indien we relaties tussen niet-lineaire kenmerken willen onderzoeken, kunnen we gebruikmaken van niet-lineaire canonische analyse. Een canonische analyse kan volgens verschillende procedures plaatsvinden. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze verschillende procedures ook dezelfde resultaten opleveren, in die zin dat de interpretatie van de analyseresultaten tot dezelfde conclusies leiden.

Print this page
rapport

Rapportnummer

D-2000-3

Pagina's

37 blz.

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam