Publicatie

Bejaarden: veiliger op weg

Rapport door de Werkgroep Verkeersproblemen en -deelname van Bejaardenvan de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid

Auteur(s)

Wegman, Ir. F.C.M.; Wesemann, Mr. P.; e.a.

Jaar

1981

Downloaden

Print this page
rapport

Gepubliceerd door

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 's-Gravenhage