Publicatie

Analyse van verkeersongevallen in Amsterdam II: Gedachtenvorming over de opzet van een nader onderzoek

Consult aan de Gemeente Amsterdam.

Auteur(s)

Wegman, Ir. F.C.M

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-34

Pagina's

7

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam