Publicatie

Analyse van kruistabellen

Log-lineaire Poisson modellen voor gewogen aantallen. J. de Leeuw R.U. Leiden

Auteur(s)

Leeuw, J. de ; Oppe, Drs. S

Jaar

1976

Downloaden

PDF-pictogram pdf (753.44 KB)
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-76-8

Pagina's

27

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg