Publicatie

Analyse van het individueel verkeersverdrag; een manoeuvreselectiemodel

Syllabus 12.3a. (Collegediktaat 'Verkeersveiligheid', Deel ll en IV)

Auteur(s)

Asmussen, ir. E.

Jaar

1973

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid 1973/74

Gepubliceerd door

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde