Publicatie

Analyse van de verkeersonveiligheid in Zeeuwsch-Vlaanderen

Deel II: Verantwoording, tabellen en toetsresultaten

Auteur(s)

SWOV

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.78 MB)

Dit rapport geeft een analyse van de ongevalsbetrokkenheid van buitenlanders in Zeeuwsch-Vlaanderen. Aangegeven wordt bij welk deel van de ongevallen buitenlandse bestuurders betrokken zijn en of daarbij typen ongevallen zijn waarbij deze buitenlandse bestuurders oververtegenwoordigd zijn; dit laatste wordt bovendien gerelateerd aan de vraag in hoeverre de betreffende bestuurders het ongeval hebben veroorzaakt

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-97-18 II

Pagina's

55

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam