Publicatie

Analyse van de verkeersonveiligheid in de Hoeksche Waard

Deel I: Resultaten, conclusies en aanbevelingen

Auteur(s)

Schoon, Ing. C.C

Jaar

1997

In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid in de HoekscheWaard. Het doel van het onderzoek was de huidige toestand van de verkeersveiligheid en ideeën voor de toekomst te inventariseren. Hetonderzoek vond plaats naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV-HW). Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: (a)een vergelijking van de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard met de verkeersveiligheid in een referentiegebied (SWOVAGEM-analyse); (b)de produktie van verkeersveiligheidskaarten; en (c)een enquête over de verkeersveiligheid onder personen die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard. Het voorliggende rapport heeft betrekking op het eerste onderdeel van het onderzoek, de SWOVAGEM-analyse. Er zijn twee overzichten gemaakt van de verkeers(on)veiligheid in de Hoeksche Waard. Het eerste overzicht betreft de letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995; het tweede overzicht betreft letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995 waarbij een fietser betrokken is. De overzichten bestaan ieder uit zeven kaarten: één overzichtskaart van de Hoeksche Waard en zes detailkaarten van een aantal dorpskernen. De SWOV heeft onder de participanten van de RPV-HW een enquête georganiseerd, met als doel de huidige situatie op verkeersveiligheid te inventariseren en om ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van de RPV-HW. De resultaten van de enquête zijn gepubliceerd in het SWOV-rapport Hoe leeft de verkeersveiligheidsproblematiek in de Hoeksche Waard? (R-97-13). Het onderzoek werd begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen: -De heer P. Louwers, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland; -De heer drs. M.A. Huysse, Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland; -De heer D.T. Kramer, Provincie Zuid-Holland; -De heer ing. A.A.J. Vester, Waterschap de Groote Waard en tevens secretaris van de werkgroep Techniek en Uitvoering van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard; -De heer J.P.M. Huijts, gemeente Oud-Beijerland en tevens secretaris van de Regionale Projectgroep en Werkgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard; -De heer drs. D.E. Jansma, gemeente Oud-Beijerland en tevens voorzitter van de Regionale Projectgroep en Werkgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-97-12 I

Pagina's

47

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam