Publicatie

Advies praktijkproef

DAF Platooning

Auteur(s)

Jansen, R.J.; Mons, C.; Goede, M. de; Louwerse, W.J.R.; Nes, C.N. van

Jaar

2018

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het experiment met trucks in het DAF Platooning-project.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-25

Pagina's

24 + 12

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag