Publicatie

Advies praktijkproef

Prius C-ACC

Auteur(s)

Jansen, R.J.; Mons, C.; Eenink, R.G.; Louwerse, W.J.R.; Stelling, A.; Nes, C.N. van

Jaar

2018

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef met een peloton bestaande uit acht Toyota Priussen die zijn uitgerust met Cooperative Adaptive Cruise Control (C-ACC).

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-11

Pagina's

18 + 10

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag