Publicatie

Advies praktijkproef

WABCO Automotive B.V. – OnGuardACTIVE™

Auteur(s)

Jansen, R.J.; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Dijkstra, A.; Doumen, M.J.A.

Jaar

2018

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.08 MB)

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het experiment met de OnGuardACTIVE™-radarmodule van WABCO. In fase 1 van dit experiment zal worden gereden zonder automatisch noodremsysteem en in fase 2 met een niet-gecertificeerd noodremsysteem. In beide fasen is een ontheffing noodzakelijk.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-5

Pagina's

20 + 9

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag