Publicatie

Advies praktijkproef

Starship bezorgrobot

Auteur(s)

Petegem, J.W.H. van; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Eenink, R.G.

Jaar

2018

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een bezorgrobot van Starship.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-4

Pagina's

22 + 18

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag