Publicatie

Advies praktijkproef

Starship bezorgrobot

Auteur(s)

Petegem, J.W.H. van; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Eenink, R.G.

Jaar

2018

Downloaden

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een bezorgrobot van Starship.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-4

Pagina's

22 + 18

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag