Publicatie

Advies praktijkproef

Eemshaven Fase I

Auteur(s)

Craen, S. de; Hoekstra, A.T.G.; Loenis, B.J.C.; Schagen, I.N.L.G. van

Jaar

2017

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het project Eemshaven Fase I.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2017-4

Pagina's

18 + 8

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag