Publicatie

Advies praktijkproef

TKI Smart Mobility EcoTwin III

Auteur(s)

Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Louwerse, W.J.R.

Jaar

2020

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met drie trucks in het TKI Smart Mobility EcoTwin III-project.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2020-3

Pagina's

20 + 12

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag