Publicatie

Advies praktijkproef

Shuttlevervoer Drimmelen

Auteur(s)

Petegem, J.W.H. van; Hoekstra, A.T.G.; Mons, C.; Schagen, I.N.L.G. van; Cleij, D.

Jaar

2019

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met NAVYA-shuttles voor personenvervoer in de gemeente Drimmelen.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2019-15

Pagina's

37

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag