Publicatie

Advies praktijkproef

HagaShuttle

Auteur(s)

Jansen, R.J.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Louwerse, W.J.R.; Schagen, I.N.L.G. van

Jaar

2019

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een NAVYA-shuttle voor personenvervoer tussen het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en ov-halte Leyenburg.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2019-10

Pagina's

20 + 10

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag