Publicatie

Actieprogramma Verkeersveiligheid Zeeland

Maatregelen van het Meerjarenplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en de Vervoerregio Zeeland

Auteur(s)

Wittink, Drs. R.D

Jaar

1995

Downloaden

PDF-pictogram pdf (899.61 KB)

De SWOV heeft een analyse van de verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland gemaakt (rapport R-95-38) en een strategie opgesteld om de hierin aangegeven beleidsdoelen te realiseren (rapport R-95-39). Dit rapport behelst een actieprogramma dat met maatregelen die uitwerking geven aan de strategie

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-40

Pagina's

23

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam