Publicatie

Actieprogramma Verkeersveiligheid Zeeland

Maatregelen van het Meerjarenplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en de Vervoerregio Zeeland

Auteur(s)

Wittink, Drs. R.D

Jaar

1995

De SWOV heeft een analyse van de verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland gemaakt (rapport R-95-38) en een strategie opgesteld om de hierin aangegeven beleidsdoelen te realiseren (rapport R-95-39). Dit rapport behelst een actieprogramma dat met maatregelen die uitwerking geven aan de strategie

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-40

Pagina's

23

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam