Publicatie

Achtergronden, opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek.

Symposium over elektronische snelheidsbeheersing, Utrecht, 30 november 1993.

Auteur(s)

Oei, H.L.

Jaar

1993

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

U rijdt te snel!

Samenstelling

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV (red.)

Pagina's

13-21

Gepubliceerd door

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rotterdam

Congres

30-nov-93, Utrecht