Publicatie

Aanpak van wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek

Syllabus 12.2a. (Collegediktaat 'Verkeersveiligheid', Deel ll)

Auteur(s)

Asmussen, ir. E.

Jaar

1973

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid 1973/1974

Gepubliceerd door

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde