Project

Zware alcoholovertreders: om hoeveel gaat het en wie zijn het?

Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de omvang en de kenmerken van de groep zware alcoholovertreders en welke manieren het meest effectief zijn om deze groep aan te pakken. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor beleidsmakers en nationale politie om de aanpak van alcohol in het verkeer verder te verbeteren.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe groot is het aantal zware alcoholovertreders in het Nederlandse verkeer?
  2. Wat zijn de kenmerken van deze groep?
  3. Welke maatregelen om deze groep terug te dringen zijn effectief?

Achtergrond

In Nederland vallen naar schatting jaarlijks ongeveer 100 verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol. Bij het grootste gedeelte van de alcoholongevallen – ongeveer twee derde – gaat het om een zware alcoholovertreder (bloedalcoholgehalte van 1,3 g/L en hoger). Bij het terugdringen van de negatieve gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer heeft de aanpak van zware alcoholovertreders dus prioriteit. We weten echter niet hoe groot deze groep is. Gaat het om een kleine groep die vaak in overtreding is of omvat de groep juist relatief veel overtreders die slechts een enkele maal onder invloed aan het verkeer deelnemen?

Binnen het onderzoek zullen verschillende databronnen worden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de omvang en kenmerken van de groep overtreders. Hierbij moeten wel restricties op het gebied van privacy, beschikbaarheid en kwaliteit in acht worden genomen. Daarnaast zal de wetenschappelijke literatuur bestudeerd worden om meer inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken van zware alcoholovertreders en effectieve maatregelen om deze groep aan te pakken.

Print this page

Project nr.

S16.11-a

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016