Project

Veiligheid van fietsers

Binnen dit project worden drie individuele deelprojecten uitgevoerd:

  1. S17.10-a. Fietsgedrag en verkeersveiligheid op kruispunten in de stad
  2. S17.10-b Interactie tussen automobilisten en fietsers: sociale attributie
  3. S17.10-c Gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets
Print this page

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017