Project

Veiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering

Door de steeds verdergaande automatisering van de rijtaak verandert de rol van de bestuurder in het voertuig. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijk om op deze risico’s te anticiperen en kennis op te bouwen over hoe de nieuwe risico’s beperkt kunnen blijven om zo verkeersslachtoffers te besparen.

Risico

Een groot risico bij toenemende automatisering ligt in de interactie van de bestuurder met de nieuwe technologie en de veranderende rijtaak door de nieuwe technologie. SWOV kan door middel van dit onderzoek substantieel en herkenbaar bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering. Binnen dit project, dat in 2016 van start ging, worden door SWOV twee studies uitgevoerd: S17.04-a Mentale taakbelasting  en S17.04-bTransition of control. In Europees verband wordt de Naturalistic Driving studie UDRIVE afgerond. Binnen dit EU-project richt SWOV zich met name op het analyseren van fiets-(vracht)auto ontmoetingen en van het gedrag van motorrijders. De eindresultaten van het UDRIVE-project zullen op 7 juni 2017 in Den Haag worden gepresenteerd tijdens het evenement 'UDRIVE Experience'.

Resultaat

SWOV wil door middel van onderzoek substantieel en herkenbaar bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering van de rijtaak.  Het onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen voor beleid omtrent automatisering van voertuigen en voor het toelaten van nieuwe systemen of testen op de openbare weg. De kennis is tevens toepasbaar voor de industrie bij de ontwikkeling van nieuwe systemen.

Print this page

Project nr.

S17.04

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017