Project

Veiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering

Binnen dit project worden twee studies uitgevoerd die samenhangen met de transitie naar hogere niveaus van automatisering van de rijtaak.

De ene studie onderzoekt mentale taakbelasting: een te hoge of te lage taakbelasting leidt tot slechtere prestaties en een groter ongevalsrisico.

De andere studie onderzoekt ‘transition of control’: bij deels geautomatiseerde voertuigen zal de auto op sommige trajecten volledig zelf rijden en zal de bestuurder de rijtaak op een zeker moment weer over moeten nemen. Naast deze studies wordt ook bijgedragen aan nationale en internationale projecten en netwerken zoals Taking the Fast Lane, DAVI en Humanist.

Onderzoeksvragen

  1. Reguleert de bestuurder de taakbelasting, en zo ja, hoe?
  2. Zou de taakbelasting bij de introductie van nieuwe systemen gereguleerd kunnen worden?
  3. ‘Transition of control’: bij deels geautomatiseerde voertuigen zal de auto op sommige trajecten volledig zelf rijden en zal de bestuurder de rijtaak op een zeker moment weer over moeten nemen. Hoe is de situatiebewustheid van bestuurders en hoe goed kunnen ze gevaren in het verkeer herkennen op het moment dat ze de rijtaak weer moeten overnemen?

Achtergrond

SWOV wil door middel van onderzoek substantieel en herkenbaar bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering van de rijtaak. Een groot risico bij toenemende automatisering ligt in de interactie van de bestuurder met de nieuwe technologie en de veranderende rijtaak door deze nieuwe technologie. Bij hogere niveaus van automatisering verandert de taakbelasting en de situatiebewustheid; beide hebben een directe relatie met veiligheid. Door de steeds verdergaande automatisering van de rijtaak verandert de rol van de bestuurder in het voertuig. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijk om op deze risico’s te anticiperen en kennis op te bouwen hoe nieuwe risico’s beperkt kunnen blijven en verkeersslachtoffers te bespaard kunnen worden.

Print this page

Project nr.

S16.04

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016