Project

Veiligheid stedelijke infrastructuur

Dit project bestaat uit twee individuele deelprojecten:

  1. S17.11-a Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur
  2. S17.11-b Veilige 50km/uur-wegen
Print this page

Project nr.

S17.11

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017

Thema's