Project

Veilige infrastructuur, ook voor ouderen

Een beter verkeerssysteem is goed voor de veiligheid. Het systeem moet inhaken op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven.

Onderzoeksvragen

  • Welke eisen moeten voor ouderen aan het verkeerssysteem worden gesteld?
  • Voldoen bestaand beleid en voorschriften aan deze eisen?
  • Voldoet de situatie in de praktijk aan deze eisen?

Achtergrond

Het verkeerssysteem is bij lange na nog niet vormgegeven zoals beoogd in het verkeersbeleid en de uitwerkingen daarvan in ontwerpvoorschriften. Dit is niet goed voor de veiligheid van weggebruikers in het algemeen en zeker niet voor oudere weggebruikers, die gebaat zijn bij een verkeerssysteem dat optimaal rekening houdt met veranderende verplaatsingskenmerken van ouderen en met diverse fysieke en cognitieve beperkingen die met het vorderen van de leeftijd gaan optreden. Een beter wegontwerp is goed voor de veiligheid en een specifiek seniorenproof wegontwerp haakt in op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer is het belangrijk dat de infrastructuur ook veilig wordt ingericht voor deze groep.

 

Print this page

Project nr.

S16.07-a

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016