Project

Veilig autorijden met beginnende dementie: hoe ver kunnen we vooruit kijken?

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de bestaande keuringsprocedure voor automobilisten met zeer lichte, beginnende dementie. Het geeft een betere onderbouwing voor het gebruik van de testprocedure en de beslissing over de rijgeschiktheid van automobilisten.

Dit komt de veiligheid van de automobilist, zijn eventuele passagiers en medeweggebruikers ten goede. Tegelijkertijd verkleint het voor de automobilist met dementie en zijn familie de kans op onterechte inname van het rijbewijs, waardoor zelfstandige mobiliteit behouden blijft.

Onderzoeksvragen

  1. Is het mogelijk om voor een langere tijd te bepalen of automobilisten met beginnende dementie veilig kunnen autorijden?
  2. Wat is daarbij de meerwaarde van een gevaarherkenningstoets met oogbewegingen?
  3. Hoe lang kunnen we betrouwbaar vooruit kijken bij een progressieve aandoening als dementie?
  4. Hebben deze automobilisten voldoende inzicht in het eigen functioneren om hun gedrag daarop aan te passen? En wat zijn de mogelijkheden van ondersteuning via in-voertuig technologie (ITS)?

Achtergrond

Nederland kent op dit moment zo’n 250.000 mensen met dementie. In 2040 is dat aantal naar verwachting verdubbeld. Onderzoek laat zien dat automobilisten met dementie een verhoogd ongevalsrisico hebben, vergelijkbaar met het gebruik van drugs en medicijnen in het verkeer. Echter, in het beginstadium van dementie kunnen mensen vaak nog wel veilig autorijden. Daarom mogen Nederlandse automobilisten met (zeer) lichte dementie sinds eind 2009 blijven autorijden als zij goed presteren op een aantal neuropsychologische testen (gevalideerd in het onlangs afgeronde FITCI-project van SWOV, RUG, UMCG en CBR) en de rijtest praktische rijgeschiktheid van het CBR. Afhankelijk van het resultaat wordt het rijbewijs voor 1, 2 of 3 jaar verlengd. Hoewel zorgvuldig samengesteld, is de test een momentopname in speciale omstandigheden. We willen nu weten of deze aanpak ook het rijgedrag in de dagelijkse praktijk goed voorspelt en, gezien het progressieve karakter van dementie, voor welke termijn. Daarnaast willen we nagaan of een gevaarherkenningstoets waarin het kijkgedrag wordt gemeten tot een betere voorspelling leidt.

Print this page

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016