Project

UDRIVE

In het EU-project UDRIVE is gedurende twee jaar in verschillende Europese landen naturalistic driving data verzameld van auto's, vrachtwagens, en gemotoriseerde tweewielers. Een speciaal ontwikkelde datalogger registreerde continu meer dan honderd variabelen, waaronder GPS, CAN, uitgebreide videodata van de omgeving van de auto en in de auto en een ‘slimme camera’ die de andere verkeersdeelnemers lokaliseert.

Deze data geeft een goed beeld van het dagelijks gedrag van bestuurders in het verkeer. Binnen het UDRIVE project is onderzoek gedaan naar afleiding, de interactie met fietsers en voetgangers, risicogedrag en ‘eco-driving’. Op basis van deze inzichten kan de veiligheid en milieuvriendelijkheid van het verkeer worden verbeterd.

De data biedt nog vele mogelijkheden voor verder onderzoek en is beschikbaar bij SWOV. Wilt u meer weten wat deze data voor u kan betekenen, neem dan contact op met Nicole van Nes.

Het UDRIVE project is gecoördineerd door SWOV en uitgevoerd in samenwerking met 19 partners uit 11 Europese landen. Het project is eind Juni 2017 afgerond.

Meer informatie

Print this page