Project

Transition of control

Onderzoeksvragen

  1. Hoe kan de bestuurder de rijtaak zo goed en zo snel mogelijk overnemen van een zelfrijdend voertuig?
  2. Wat is de rol van hogere-ordevaardigheden bij het overnemen van de rijtaak?

Achtergrond

Bij (deels) geautomatiseerde voertuigen zal de auto op sommige trajecten deels of volledig zelf rijden en zal de bestuurder de rijtaak op een zeker moment weer over moeten nemen. Deze studie onderzoekt hoe bestuurders dit zo goed en zo snel mogelijk kunnen doen. Hierbij wordt met name gekeken naar de hogere-ordevaardigheden zoals situatiebewustzijn en het vermogen om gevaren in het verkeer te herkennen.

Deze studie maakt gebruik van de SWOV-rijsimulator. Er wordt een route gereden waarin de auto deels zelf zal rijden. Eerst wordt verkend hoe de bestuurder ondersteund kan worden om zo goed en zo snel mogelijk de rijtaak weer over te nemen nadat er automatisch is gereden. Vervolgens wordt gekeken of en hoeveel sneller de bestuurder de rijtaak kan overnemen met de betreffende ondersteuning.

Print this page

Project nr.

S17.04-b

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017