Project

Touringcars en verkeersveiligheid

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft aan SWOV gevraagd om de verkeersveiligheid van reizen met een touringcar te vergelijken met de veiligheid van andere middelen van vervoer.

Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen van KNV stonden in het onderzoek centraal:

  1. Wat zijn de verschillen in verkeersveiligheid tussen de modaliteiten trein, ov-bus, touringcar en auto, op nationaal en, indien mogelijk, internationaal niveau?
  2. Wat zijn de verschillen in verkeersveiligheid tussen de modaliteiten touringcar en vliegtuig op internationaal niveau?
  3. Wat is de impact van touringcars op het aantal doden en gewonden in het verkeer?
  4. Wat zijn de mogelijke oorzaken van een eventueel ongeval met een touringcar (techniek, chauffeur, andere weggebruiker, etc.)?
  5. Levert de inzet van touringcars een impliciete bijdrage aan de verkeersveiligheid doordat er minder auto’s de weg op gaan?

Resultaat

SWOV heeft deze onderzoeksvragen op basis van de beschikbare gegevens behandeld in het rapport Touringcars en verkeersveiligheid; Vergelijking van de veiligheid van bussen met auto's (R-2016-18). Het onderzoek heeft zich met name gericht op een vergelijking van de verkeersveiligheid tussen de bus (ov-bus of touringcar) en de auto.

Print this page

Status

Afgerond
Begindatum: 01 sep 2016
Einddatum: 31 dec 2016