Project

Toekomstscenario’s versobering en vervanging van infrastructuur

In 2015 gaf CROW de opdracht onderzoek te doen naar de gevolgen van een sobere vervanging van bestaande infrastructuur. Het onderzoek ging in juni 2015 van start en richtte zich op drie punten:

  1. Verkenning van ontwikkelingen richting 2050.
  2. Inschatting van de invloed van deze ontwikkelingen op de inrichting en onderhoud van wegen.
  3. Inschatting van consequenties voor verkeersveiligheid bij gelijkblijvende budgetten en bij gelijkblijvende onderhoudskwaliteit.

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in SWOV-rapport R-2016-5
Gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de kwaliteit van infrastructuur.

Print this page

Contact

Project nr.

E15.03

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jun 2015
Einddatum: 01 mrt 2016