Project

Sociale aanpak 30km/uur-gebieden

CROW, VVN, SWOV en 5 gemeenten onderzoeken of participatieve buurtacties een bijdrage kunnen leveren aan een betere naleving van de snelheid in 30km/uur-zones. De vooronderstelling in het project is dat participatie van buurtgenoten en buurtacties de motivatie vergroot van buurtbewoners om zich aan de snelheid te houden. Deze motivatie wordt verondersteld te zorgen voor een daadwerkelijke daling van de snelheid op de weg en voor een grotere ervaren verkeersveiligheid onder buurtbewoners.

SWOV voert een voor- en nameting uit waarbij zowel de snelheid wordt gemeten als, via een enquête, de subjectieve verkeersveiligheid en de motivatie van buurtbewoners. Het project loopt tot halverwege 2018.

Print this page

Project nr.

E17.10

Status

Lopend
Begindatum: 23 jun 2017
Einddatum: 30 jun 2018